Zapytania ofertowe

„Zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2017 r., na wykonanie usługi wytworzenia aplikacji Karty Obserwacji Klinicznej (CRF, Case Report Form) na platformy mobilne oraz witryny internetowej na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu zawartym w załączniku.

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w związku z realizacją projektu STRATEGMED1/248672/14/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED.”

Zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2017r - Zobacz >>
--------------------------------------------------------------

„Zapytanie ofertowe z dnia 22.06.2015r., na dostawę usługi leasingu operacyjnego sprzętu do diagnostyki rezonansu magnetycznego na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu zawartym w załączniku.

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w związku z realizacją projektu STRATEGMED1/248672/14/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED.”

Zapytanie ofertowe z dnia 22.06.2015r - Zobacz >>
--------------------------------------------------------------

„Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 22.06.2015 r. dla projektu nr STRATEGMED1/248672 /14/NCBR/2015 o wykonanie i Finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED”

Unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 22.06.2015 - Zobacz >>
--------------------------------------------------------------

„Zapytanie ofertowe z dnia 07.07.2015r., na dostawę usługi leasingu operacyjnego sprzętu do diagnostyki rezonansu magnetycznego na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu zawartym w załączniku.

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w związku z realizacją projektu STRATEGMED1/248672/14/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED.”
Zapytanie ofertowe z dnia 07.07.2015r - Zobacz >>
--------------------------------------------------------------

„Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 07.07.2015 r. dla projektu nr STRATEGMED1/248672 /14/NCBR/2015 o wykonanie i Finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED”

Unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego z dn. 07.07.2015 - Zobacz >>
--------------------------------------------------------------

„Zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2015r., na dostawę usługi leasingu operacyjnego sprzętu do diagnostyki rezonansu magnetycznego na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu zawartym w załączniku.

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w związku z realizacją projektu STRATEGMED1/248672/14/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED.”
 
Zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2015r - Zobacz >>
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -  Zobacz >>
Informacja dotycząca zapytania ofertowego z dnia 13.07.2015 r.
 
--------------------------------------------------------------
 

Ogłoszenie   o    zamówieniu   z    dnia    03.08.2015r      dla      projektu  nr STRATEGMED1/248672 /14/NCBR/2015 o wykonanie i Finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED - Zobacz >>

 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 03.08.2015
 
 
 
       
 
Centrum Neurologii Krzysztof Selmaj - ul. Tylna 12, 90-324 Łódź